BOUWKOSTENCHECK BINNEN LEGESCONTROLE


Bouwkostencheck werkt op twee niveau's; een snelle controle met kengetallen of een snelle bouwkostentoets op functie, vorm en afwerking. Doelstelling is dat 90 - 95 % van de bouwaanvragen met bouwkostencheck getoets kan worden.

Online demo
Voor het deel van de projecten waarvoor geen online toets gedaan kan worden, zal een (externe) bouwkostenadviseur een begroting dienen te maken. IGG Bouwkostenadvies B.V. heeft hiervoor modellen ontwikkeld waarmee snel een raming gemaakt kan worden.
www.IGG.nl
T. 070 - 514 54 20 (Arno Vonk)
Totale controle op de bouwkosten: een eerlijke verdeling van de legeskosten.  

© Calcsoft b.v. 2021 | Alle rechten voorbehouden
ook van calcsoft: bouwleges.nl | bouwkostenkompas