OVER BOUWKOSTENCHECK

Bouwkostencheck richt zich op de inspecteurs van de gemeente die de bouwaanvragen controleren. Bouwkostencheck is een online-programma dat het mogelijk maakt een bouwproject binnen zo'n 10 tot 30 minuten met een geringe bandbreedte door te rekenen.

Met behulp van Bouwkostencheck zijn de inspecteurs in staat een bouwaanvraag binnen 10 tot 30 minuten te controleren. Het programma geeft hen een middel in handen om onderbouwd de bouwkosten in een bouwaanvraag te beoordelen en zo nodig aan te passen zodat het juiste legesbedrag in rekening kan worden gebracht.

Het programma is opgebouwd uit een centrale database, rekenmethode voor verschillende gebouwtypen, kengetallen en eenheidsprijzen. Door een beperkt aantal vrij simpele gegevens in te voeren is het mogelijk een redelijk nauwkeurige en helder onderbouwde berekening te maken.

Bouwkostencheck binnen legescontrole
Online demo
Bouwkostencheck is momenteel alleen beschikbaar voor afdeling vergunningen. Andere gemeentelijke diensten en gebruikers (architecten, ontwikkelaars) kunnen het programma bouwkostenkompas gebruiken.
Een nauwkeurige onderbouwde begroting binnen 20 minuten.  

© Calcsoft b.v. 2022 | Alle rechten voorbehouden
ook van calcsoft: bouwleges.nl | bouwkostenkompas