100% CONTROLE OP DE LEGESGRONDSLAG

Legeskosten voor een bouwaanvraag worden gebaseerd op de bouwkosten, zoals die door de aanvrager worden opgegeven. Maar hoe weet de gemeente of die kosten juist zijn? Controle op de juistheid van de opgegeven bouwkosten is tijdrovend en specialistisch werk en wordt daarom meestal achterwege gelaten.

Met Bouwkostencheck, een online programma voor de berekening van bouwkosten, kunnen de opgegeven bouwkosten snel en efficiënt worden gecontroleerd.

Het programma gaat veel verder dan een controle op kengetallen, waardoor de bandbreedte van de resultaten veel kleiner is geworden dan bij de gebruikelijke controles. De invoer bestaat hoofdzakelijk uit de definitie van het type en de vorm. Het resultaat is een begroting op elementenniveau, die de gemeente in staat stelt om de legesgrondslag zo nodig aan te passen. Zou daarover discussie ontstaan dan kan de gemeente zijn standpunt moeiteloos onderbouwen.
 Gebruikersnaam:
 Wachtwoord:


Nieuws: Aantal woonge-bouwtypen uitgebreid. Binnenkort: onderhouds-kengetallen online.  

© Calcsoft b.v. 2022 | Alle rechten voorbehouden
ook van calcsoft: bouwleges.nl | bouwkostenkompas